Historie Bulharska

Protože je Bulharsko zemí tří náboženství, křesťanství, islámu a pravoslaví, i historie této země je velmi zajímavá. Bulharsko, stejně jako ostatní země nacházející se na Balkáně, bylo osídleno přibližně v 5. tisíciletí před n. l., v té době na tomto území probíhala tzv. neolitická revoluce. V druhém tisíciletí před n. l. se na území dnešního Bulharska usadil kmen Thráků, podle kterého je v dnešní době pojmenována Thrácká nížina nacházející se v jihovýchodním Bulharsku. Stopy po lidském druhu zde však byly nalezeny ještě ze starší doby, toto území bylo osídleno již před 100 000 lety před n. l. O tom vypovídají mnohé archeologické nálezy, které byly objeveny v jeskyni Bačo Kiro u Drjanovského kláštera, který se nachází ve středním Bulharsku nedaleko města Sliven.

Vývoj Bulharska od 5. století n. l.

První bulharská říše se na tomto území zformovala v 5. až 6. století před n. l., kdy na území dnešního Bulharska přišli Slované. O sto dalších let později sem dorazil další kmen, který byl pojmenovaný jako Bulhaři. V tomto období zde vládl chán Asparuch. V průběhu dalších let bulharská říše začala uznávat pravoslavné náboženství a dále se rozvíjela. Zajímavého historického vývoje se Bulharsku dostalo později v období 7. století n. l., kdy na tomto území došlo k řecké kolonizaci. Díky ní vznikala v této době nová města, v blízkosti pobřeží Černého moře bylo založeno například město Sozopol, Achtopol, Něsebar nebo také Varna. V období existence Římské říše bylo území pod vládou Římanů, později se stalo také součástí Byzantské říše.

Bulharsko a turecká nadvláda

Dalším důležitým milníkem bulharského historického vývoje je 14. století n. l., které znamenalo změny poměrů v této zemi. V tomto století došlo ke vpádu Turků na toto území, Turci získali nad obyvateli převahu a připojili Bulharsko ke své Osmanské říši. Turecká nadvláda nad tímto územím trvala velmi dlouho, celých 5 století, Bulhaři toto období svých dějin nazývají jakousi „dobou temna“. Dlouhá turecká nadvláda se projevila také do dnešní doby, protože na pohraničních územích Bulharska domluvíte především turecky, protože turečtina je zde zavedena jako oficiální jazyk. Bulhaři se od turecké nadvlády osvobodili v roce 1877. Právě Bulhaři stejně jako ostatní národnosti v období 19. století prošli národním obrozením, které jim částečně pomohlo vrátit se zpět ke své na čas ztracené kultuře a jazyku.

Bulharsko ve 20. století a dnes

Bulharsko se stalo samostatným státem v roce 1911. Účastnilo se první světové války, skončilo ovšem na straně poražených, protože kvůli nepřátelství se Srbskem se nechtělo přidat na stranu Dohody. Přidalo se tedy na stranu centrálních mocností, ale konflikt skončil pro Bulharsko neúspěchem, zejména kvůli tomu, že zde byla otevřena balkánská fronta, kde Bulhaři prakticky neměli šanci se ubránit. Navíc po prohrané válce Bulharsko přišlo o přístup k Egejskému moři. Dvě desetiletí po vyhlášení samostatnosti existovalo Bulharsko jako samostatná země, v období druhé světové války ale nastaly jisté změny. Bulharsko se stejně jako mnoho dalších evropských států přidalo ve válečném konfliktu na stranu nacistického Německa. Válka se ale na Bulharsku projevila stejně jako na dalších státech východní Evropy. Jako mnoho dalších zemí bylo Bulharsko osvobozeno Rudou armádou, tato situace se ale brzy proměnila a země podlehla nadvládě SSSR. Po následujících 40 let zde vše podléhalo vlivu Sovětského svazu, nastalo zde období komunistické diktatury stejně jako v dalších východoevropských státech tehdejší doby. Toto totalitní období trvalo až do pádu Sovětského svazu, komunisté zde vládli stejně jako u nás až do roku 1989. Bulharsko se sice po dlouhé době zbavilo komunistické diktatury a totalitního režimu, ale muselo řešit mnoho problémů a krizí, které přetrvávaly až do poloviny 90. let 20. století. Mezi tehdejší problémy Bulharska patřila vysoká inflace, nezaměstnanost anebo korupční aféry.

Bulharsko v dnešní době

Ačkoliv Bulharsko procházelo na koci 20. století mnoha krizemi a muselo se potýkat s velkým množstvím závažných problémů, na přelomu tisíciletí v roce 2 000 došlo k výraznému zlepšení poměrů na tomto území i v porovnání s ostatními evropskými státy. Bulharsko, přestože muselo čelit mnoha potížím a je známé svou složitou historií, je v dnešní době vyspělou zemí, které se daří. Ačkoliv se potýká i v dnešní době s malými problémy zejména ve vládě, v roce 2007 se Bulharsko spolu s Rumunskem přidalo mezi země Evropské unie.

Náhodné fotky z vašich cest po Bulharsku

Bulharsko_19
Bulharsko_54
Bulharsko_28
Bulharsko_56